Nyereményjáték-szabályzat (Love Note-sztori)

NYEREMÉNYJÁTÉK (2022. 08.08. – 08.22) SZABÁLYZAT

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Love Note-sztori nyereményjáték

A játék meghatározása: A lovenote.hu oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon Love Note Magyarország @lovenotehu) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Résztvevők a https://www.lovenote.hu/love25k/ oldalon a ’Név’ és ’E-mail-cím’ megadásával, illetve saját ’Love Note-sztori’ videó feltöltésével vehetnek részt a nyereményjátékban.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz a Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

 • A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 • A játék időtartama

A játék 2022. augusztus 8. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2022. augusztus 22-én 23:59-ig tart. 

 • A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki korábban a https://www.lovenote.hu oldalán vásárolt terméket.

 • A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából kitölti a kötelező mezőket és feltölt egy videót a https://www.lovenote.hu/love25k/ oldalon, egyúttal elfogadja a nyereményjáték szabályzatát és hozzájárul a beküldött videó tárolásához és promóciós célú felhasználásához.

 1. Nyeremény

  A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: 2 napos 2 fő részére szóló Wellness hétvége a Redwood Resort alpesi házában (http://redwoodresort.hu/).
  A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki a Facebookon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

 2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2022. augusztus 22-én 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2022. szeptember 1-jén  23:59 óráig megtörténik. A Nyertest e-mailen keresztül értesítjük. A nyeremény átaadását a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. 

 • A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő e-mailre legkésőbb 2022. szeptember 30. 23:59-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a lovenote.hu oldal a hivatalos Facebook oldalán közzétegye nevüket.

 • A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a lovenote.hu oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A lovenote.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a lovenote.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A lovenote.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a lovenote.hu az Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli a személyes adatokat. (https://lovenote.hu/privacy/)

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@lovenote.hu