Nyereményjáték-szabályzat (Kérdőív a gyerek ajándékokról)

NYEREMÉNYJÁTÉK (2023.03.23. – 04.06.) SZABÁLYZAT

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Kérdőív a gyerek ajándékokról Nyereményjáték

A játék meghatározása: A lovenote.hu oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon Love Note Magyarország @lovenotehu) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Résztvevők a https://hml93p1xkl8.typeform.com/to/Sojlfsvg linken található kérdőív teljes kitöltésével részt vesznek a nyereményjátékban.

A játékban részt vevők közül két, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertesek) részesül nyereményben. A játékhoz a Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

 • A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 • A játék időtartama

A játék 2023. 03. 23 napján kezdődik és 2023. április 5 23:59-ig tart.

 • A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából kitölti a https://hml93p1xkl8.typeform.com/to/Sojlfsvg linken található kérdőívet, egyúttal elfogadja a nyereményjáték szabályzatát.

 1. Nyeremény

  A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: 2 db – egyenként 10.000 Forint értékű – REGIO Játék vásárlási utalvány.
  A nyereményjáték keretében tehát 2 Nyertest sorsolunk ki a Facebookon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

 2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2023. április 5 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2023. április 6 23:59 óráig megtörténik. A Nyertest e-mailen keresztül értesítjük. A nyeremény átaadását a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. 

 • A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő e-mailre legkésőbb 2023. április 15. 23:59-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a lovenote.hu oldal a hivatalos Facebook oldalán közzétegye nevüket.

 • A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a lovenote.hu oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A lovenote.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a lovenote.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A lovenote.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a lovenote.hu az Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli a személyes adatokat. (https://lovenote.hu/privacy/)

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@lovenote.hu